INFORMACJE OGÓLNE

Etoksylowany alkohol tłuszczowy.
Surowiec stosowany w produktach do farbowania włosów, w części oksydacyjnej.

ZASTOSOWANIE

Jako utleniacz w farbach do włosów.

CECHY OGÓLNE

  1. odporny na twardą wodę;
  2. zawiera głównie jony wapnia i magnezu.