Beautyoxy 6559

INCI CETEARETH – 7

 

INFORMACJE OGÓLNE

Etoksylowany alkohol tłuszczowy.

Emulgator stosowany w produktach do farbowania włosów. Tworzy pasty emulsyjne w części oksydacyjnej.

ZASTOSOWANIE

Jako utleniacz w farbach do włosów.

CECHY OGÓLNE

odporny na twardą wodę;

zawiera głównie jony wapnia i magnezu.