Enzym > Gorzelnictwo > uzupelniające > CELUSTAR XL

CELUSTAR XL

Procesy:

CHARAKTERYSTYKA

CelluStar XL xylanaza która w procesie technologicznym selektywnie hydrolizuje hemicelulozy i celulozy do niskomolekularnych polimerów. CelluStar XL to stabilny, płynny preparat działający w szerokim zakresie pH od 3,5 do 7,5 i w temperaturach 35 –60oC.