Enzym > Gorzelnictwo > scukrzanie > OPTIZYM GA 14400 L

OPTIZYM GA 14400 L

Procesy:

CHARAKTERYSTYKA

Optizym GA 14400L jest to glukoamylaza (α-1,4-Glukan-glukanohydrolaza) produkowana przez szczep Aspergillus niger. Optizym GA 14400L działa na nieredukujący koniec skrobi i innych polisacharydów hydrolizując wiązania α-1,4-glikozydowe produkując glukozę. Enzym jest w stanie również hydrolizować wiązania α-1,6-glikozydowe jednak znacznie wolniej. Z tego powodu produkt ten znajduje zastosowanie w scukrzaniu skrobi i jej hydrolizatów do glukozy.

Aktywność Optizym GA 14400L wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Optymalna temperatura to 55-60oC. Ddziała w pH w zakresie od 3,0 do 6,5 to najefektywniejszy jest w pH 4,5.