Produkty uzupełniające

Nazwa handlowa surowca

Temperatura [°C]

pH [-]

Opis surowca

NEUTRASE 0.8 L ®

45 - 55

5,5 - 7,5

Proteaza bakteryjna produkowana metodą fermentacji wgłębnej wybranego szczepu Bacillus amyloliquefaciens. Stosowana do degradacji białek pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Zawiera wyłącznie neutralną frakcję proteaz syntetyzowanych przez bakterie Bacillus amyloliquefaciens podczas gdy w skład większości innych preparatów przemysłowych

wchodzą proteazy alkaliczne.

Zawiera niestandaryzowana ilość beta-glukanazy.

SUPERSTART™

30-40

3,5 - 6,0

Wysoce aktywne suche drożdże do produkcji etanolu oraz do produkcji innych alkoholi (piwa, wina). Produkt zawiera specjalnie wyselekcjonowany szczep bakterii Saccharomyces cerevisiae w wysoce skoncentrowanej i stabilnej formie. Drożdże te odpowiedzialne są za szybki start fermentacji i dużą odporności na stres. SUPERSTART utrzymują długą żywotność i nadają się do produkcji ciągłej.Rekomendowane dozowanie: mogą być dodawane bezpośrednio do kadzi fermentacyjnej przy dawce 10-25g na 100l zacieru (niższe dawki można stosować podczas propagowania drożdży)

THERMOSACC® DRY

33-40

3,5 – 6,0

Wysoce aktywne suche drożdże do produkcji etanolu oraz do

produkcji innych alkoholi (piwa, wina). Zawiera specjalnie wyselekcjonowany szczep

bakterii Saccharomyces cerevisiae w wysoce skoncentrowanej i stabilnej formie. Szczep ten idealnie nadaje się do pracy w gęstych zacierach, jest również przystosowany do pracy w wysokich temperaturach oraz wysokich stężeniach cukru oraz alkoholu.Rekomendowane dozowanie: mogą być dodawane bezpośrednio do kadzi fermentacyjnej przy dawce 150g na 1000l zacieru (niższe dawki można stosować podczas propagowania drożdży)