Sprawdź co mamy do zaoferowania

Enzymy i drożdże do produkcji spirytusu. Rekomendujemy stosowanie konkretnych enzymów w zależności od stosowanego procesu produkcyjnego, w szczególności użytego surowca do produkcji.

Upłynnianie

Preparaty zawierają α-amylazę produkowaną przez specjalnie wyselekcjonowany szczep bakterii z gatunku Bacillus licheniformis. Enzym α-amylaza odpowiada za hydrolizę wiązań glikozydowych typu α-1,4 w cząsteczce skrobi.

Zastosowanie enzymu powoduje wyraźny spadek lepkości zacieru.

Przy upłynnianiu za pomocą α-amylaz pamiętać należy, że jest to etap absolutnie kluczowy dla przebiegu całego procesu. Dlatego błędy w upłynnianiu rzutują na wyniki produkcyjne i są niezwykle trudne, a często wręcz niemożliwe do skorygowania na dalszych etapach.

Scukrzanie

Preparaty zawierają glukoamylazę (amyloglukozydazę) produkowaną przez niemodyfikowany genetycznie szczep grzyba z gatunku Aspergillus niger. Enzym glukoamylaza odpowiada za hydrolizę wiązań glikozydowych typu α-1,4 oraz α-1,6 w cząsteczce skrobi. Dzięki temu enzym jest w stanie hydrolizować oba typy polimerów glukozy budujących skrobię – amylozę i amylopektynę.

Produkty uzupełniające

W tym dziale znajdą Państwo enzymy wspomagające procesy produkcji takie jak: proteazy rozkładające białko, które uwalniają wolny azot odżywiający drożdże , celulazy obniżające lepkości zacierów, preparaty hamujące pienienie, oraz wiele innych.