Scukrzanie

Nazwa handlowa surowca

Temperatura [°C]

pH [-]

Opis surowca

SACZYME® Plus 2X

30-75


3,0-6,0

Produkt, w którym kluczową aktywność enzymatyczną zapewnia glukoamylaza, hydrolizująca wiązania α-1,4-D-glikozydowe oraz α-1,6-D-glikozydowe na nieredukujących końcach łańcuchów polisacharydowych.


Rekomendowane dozowanie: 0,36-0,9 kg/t skrobi

SPRITASE GA 14400 L

45-70

3,0-6,5

Jest to glukoamylaza produkowana przez szczep Aspergillus niger. Działa na nieredukujący koniec skrobi i innych polisacharydów

hydrolizując wiązania α-1,4-glikozydowe produkując glukozę. Enzym hydrolizuje również

wiązania α-1,6-glikozydowe. Produkt znajduje zastosowanie w scukrzaniu skrobi i jej hydrolizatów do glukozy.

Rekomendowane dozowanie: 500-600 ml/tonę skrobi dodawanej na początku zacierania.