Upłynniające

Nazwa handlowa surowca

Temperatura [°C]

pH [-]

Opis surowca

LPHERA

50-95

4,5 -7,0

Produkt, w którym kluczową aktywność enzymatyczną zapewnia endo-amylaza, hydrolizująca wiązania α-1,4-D-glikozydowe w polisacharydach skrobi.

Rekomendowane dozowanie: 0,19-0,62 kg/t skrobi.

SPRITASE HiTaA 17105L

85-110

4,8 - 8,5

Jest to mikrobiologiczna, termo-stabilna alfa-amylaza pochodząca ze szczepu Bacillus licheniformis. Endoamylaza ta hydrolizuje wiązania α-1,4- glikozydowe w amylozie i amylopektynie.

Ten płynny enzym stworzony został w celu upłynniania skrobi do rozpuszczalnych dekstryn i oligasacharydów.


Rekomendowane dozowanie: 80-150

ml/t/skrobi.